Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

7.04.2017 DP 2042B gorna warstwa nasypu

7.04.2017 DP 2042B gorna warstwa nasypu

7.04.2017 obiekt mostowy PZ-32 montaż podwieszeń szalunków oczepów na konstrukcjach

7.04.2017 obiekt mostowy PZ-32 montaż podwieszeń szalunków oczepów na konstrukcjach

7.04.2017 TG km 601+900 kruszywo w str. Warszawy

7.04.2017 TG km 601+900 kruszywo w str. Warszawy

7.04.2017 TG km 601+900 stabilizacja

7.04.2017 TG km 601+900 stabilizacja

7.04.2017 TG km 602+170 kruszywo

7.04.2017 TG km 602+170 kruszywo

7.04.2017 TG km 605+100 kruszywo

7.04.2017 TG km 605+100 kruszywo

7.04.2017 TG km 605+300 bramownica

7.04.2017 TG km 605+300 bramownica

7.04.2017 TG km 606+900 nasadzenia drzew lisciastych

7.04.2017 TG km 606+900 nasadzenia drzew lisciastych

7.02.2017 TG km 609+300 profilowanie podłoża

7.02.2017 TG km 609+300 profilowanie podłoża

7.04.2017 węzeł "Kobylin"

7.04.2017 węzeł "Kobylin"

7.04.2017 węzeł "Kobylin" nasadzenia drzew liściastych

7.04.2017 węzeł "Kobylin" nasadzenia drzew liściastych

7.04.2017 węzeł "Sikory" wykop rowu

7.04.2017 węzeł "Sikory" wykop rowu