Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

03.03.2017 DP 2010 B

03.03.2017 DP 2010 B

03.03.2017 TG km 605+300 kruszywo w str. Białegostoku

03.03.2017 TG km 605+300 kruszywo w str. Białegostoku

03.03.2017 TG km 605+300 kruszywo w str. Warszawy

03.03.2017 TG km 605+300 kruszywo w str. Warszawy

03.03.2017 TG km 608+900 w str. Białegostoku

03.03.2017 TG km 608+900 w str. Białegostoku

03.03.2017 TG km 609+300 w str. Białegostoku

03.03.2017 TG km 609+300 w str. Białegostoku

03.03.2017 TG km 610+000 w str. Warszawy

03.03.2017 TG km 610+000 w str. Warszawy

03.03.2017 TG km 610+000 wykop w str. Białegostoku

03.03.2017 TG km 610+000 wykop w str. Białegostoku

03.03.2017 TG km 612+160 kruszywo w str. Warszawy

03.03.2017 TG km 612+160 kruszywo w str. Warszawy

03.03.2017 TG  km 614+600 odwodnienie

03.03.2017 TG km 614+600 odwodnienie

03.03.2017 obiekt mostowy PZ-32

03.03.2017 obiekt mostowy PZ-32

03.03.2017 zbiornik retencyjny

03.03.2017 zbiornik retencyjny

03.03.2017 zbiornik retencyjny

03.03.2017 zbiornik retencyjny