Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

3.02.2017 TG km 605+400 skarpowanie

3.02.2017 TG km 605+400 skarpowanie

3.02.2017 TG km 611+000 wykop

3.02.2017 TG km 611+000 wykop

3.02.2017 przepust

3.02.2017 przepust

3.02.2017 TG km 605+200 skarpowanie

3.02.2017 TG km 605+200 skarpowanie

3.02.2017 Obiekt mostowy PZ-21a (S8) zbrojenie korpusu

3.02.2017 Obiekt mostowy PZ-21a (S8) zbrojenie korpusu

3.02.2017 Obiekt mostowy PZ-22 zbrojenie korpusu

3.02.2017 Obiekt mostowy PZ-22 zbrojenie korpusu