Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

2.12.2016 DP 2010B masa bitumiczna

2.12.2016 DP 2010B masa bitumiczna

2.12.2016 TG km 601+700 kruszywo

2.12.2016 TG km 601+700 kruszywo

2.12.2016 TG km 603+700 kruszywo

2.12.2016 TG km 603+700 kruszywo

2.12.2016 TG km 608+820 tablica zmiennej treści

2.12.2016 TG km 608+820 tablica zmiennej treści

2.12.2016 TG km 614+000 w str. Białegostoku

2.12.2016 TG km 614+000 w str. Białegostoku

2.12.2016 TG km 615+800 w str. Białegostoku

2.12.2016 TG km 615+800 w str. Białegostoku

2.12.2016 obiekt inżynierski MPZ-16

2.12.2016 obiekt inżynierski MPZ-16

2.12.2016 obiekt inżynierski PZ-21a (S8) betonowanie fundamentu

2.12.2016 obiekt inżynierski PZ-21a (S8) betonowanie fundamentu