Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

4.11.2016 TG km 604+250 kruszywo

4.11.2016 TG km 604+250 kruszywo

4.11.2016 TG km 603+300 profilowanie warstwy nasypu

4.11.2016 TG km 603+300 profilowanie warstwy nasypu

4.11.2016 TG km 609+050 masa bitumiczna

4.11.2016 TG km 609+050 masa bitumiczna

4.11.2016 TG km 609+470 masa bitumiczna

4.11.2016 TG km 609+470 masa bitumiczna

4.11.2016 TG km 612+270 układanie masy bitumicznej

4.11.2016 TG km 612+270 układanie masy bitumicznej

4.11.2016 TG km 612+300 masa bitumiczna

4.11.2016 TG km 612+300 masa bitumiczna