Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

1.07.2016 DD-12 masa bitumiczna

1.07.2016 DD-12 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 604+400 nasyp

1.07.2016 TG km 604+400 nasyp

1.07.2016 TG km 606+500 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 606+500 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 607+400 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 607+400 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 608+500 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 608+500 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 610+920 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 610+920 masa bitumiczna

1.07.2016 TG km 614+200 frezowanie nawierzchni bitumicznej

1.07.2016 TG km 614+200 frezowanie nawierzchni bitumicznej

1.07.2016 ciek trójkątny

1.07.2016 ciek trójkątny

1.07.2016 obsianie trawą skarp

1.07.2016 obsianie trawą skarp