Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

04.06.2016 DA-4

04.06.2016 DA-4

04.06.2016 humusowanie skarp

04.06.2016 humusowanie skarp

04.06.2016 rozbiórka nawierzchni

04.06.2016 rozbiórka nawierzchni

04.06.2016 wymiana gruntu

04.06.2016 wymiana gruntu

04.06.2016 zbiornik

04.06.2016 zbiornik

04.06.2016 zbiornik - wylot

04.06.2016 zbiornik - wylot