Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

04.02.2016 TG km 604+300 nasyp

04.02.2016 TG km 604+300 nasyp

04.02.2016 TG km 606+100 nasyp

04.02.2016 TG km 606+100 nasyp

04.02.2016  kanalizacja deszczowa

04.02.2016 kanalizacja deszczowa

04.02.2016 obiekt inżynierski WE-20

04.02.2016 obiekt inżynierski WE-20

04.02.2016 km 614+200 rów melioracyjny

04.02.2016 km 614+200 rów melioracyjny

04.02.2016 studnia wpadowa kanalizacji deszczowej

04.02.2016 studnia wpadowa kanalizacji deszczowej