Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

1.12.2015 DA-1 km 0+600 podbudowa

1.12.2015 DA-1 km 0+600 podbudowa

1.12.2015 DA-6 km 1+300

1.12.2015 DA-6 km 1+300

1.12.2015 DD-1 km 0+500

1.12.2015 DD-1 km 0+500

1.12.2015 TG km 604+400

1.12.2015 TG km 604+400

1.12.2015 TG km 614+900 wykonanie drenaż "francuski"

1.12.2015 TG km 614+900 wykonanie drenaż "francuski"

1.12.2015 obiekt inżynierski PP-19

1.12.2015 obiekt inżynierski PP-19