Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

6.11.2015 DD-13 km 0+032

6.11.2015 DD-13 km 0+032

6.11.2015 DA-7 km 0+575 warstwa mrozoochronna

6.11.2015 DA-7 km 0+575 warstwa mrozoochronna

6.11.2015 TG km 610+200 stabilizacja z węzła 5 MPa

6.11.2015 TG km 610+200 stabilizacja z węzła 5 MPa

6.11.2015 TG km 614+300 emulsja asfaltowa

6.11.2015 TG km 614+300 emulsja asfaltowa

6,11.2015 przepust żelbetowy skrzynkowy

6,11.2015 przepust żelbetowy skrzynkowy

6.11.2015 przepust rurowy

6.11.2015 przepust rurowy