Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

02.07.2015 DA-1 km 0+000

02.07.2015 DA-1 km 0+000

02.07.2015 DA-4 km 1+580

02.07.2015 DA-4 km 1+580

02.07.2015 DD-10B km 0+125 odhumusowanie

02.07.2015 DD-10B km 0+125 odhumusowanie

02.07.2015 DD-12 km 0+150 odhumusowanie

02.07.2015 DD-12 km 0+150 odhumusowanie

02.07.2015 łącznica S-2 km 0+137.8 odhumusowanie

02.07.2015 łącznica S-2 km 0+137.8 odhumusowanie