Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

05.05.2015 DD-6 km 1+389 odhumusowanie

05.05.2015 DD-6 km 1+389 odhumusowanie

05.05.2015 TG km 601+750 odhumusowanie

05.05.2015 TG km 601+750 odhumusowanie

05.05.2015 TG km 602+225 odhumusowanie

05.05.2015 TG km 602+225 odhumusowanie

05.05.2015 TG km 602+300 odhumusowanie

05.05.2015 TG km 602+300 odhumusowanie

05.05.2015 TG km 607+200 odhumusowanie

05.05.2015 TG km 607+200 odhumusowanie

07.05.2015 DA-4 km 1+590 odhumusowanie

07.05.2015 DA-4 km 1+590 odhumusowanie

07.05.2015 DA-6 km 0+825 odhumusowanie

07.05.2015 DA-6 km 0+825 odhumusowanie

07.05.2015 DD-5 km 0+975 odhumusowanie

07.05.2015 DD-5 km 0+975 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 1+200 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 1+200 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 1+275 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 1+275 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 1+964 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 1+964 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 2+025 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 2+025 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 3+150 odhumusowanie

07.05.2015 DD-7 km 3+150 odhumusowanie

07.05.2015 DD-12 km 0+220 odhumusowanie

07.05.2015 DD-12 km 0+220 odhumusowanie

07.05.2015 TG km 606+675 odhumusowanie

07.05.2015 TG km 606+675 odhumusowanie

07.05.2015 TG km 610+300 odhumusowanie

07.05.2015 TG km 610+300 odhumusowanie