Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Tydzień I

Obiekt WD 15  w kierunku Białegostoku

Obiekt WD 15 w kierunku Białegostoku

Obiekt WD 15 w kierunku Warszawy

Obiekt WD 15 w kierunku Warszawy

Obiekt WD-31 w kierunku Białegostoku

Obiekt WD-31 w kierunku Białegostoku

Obiekt WD-31 w kierunku Warszawy

Obiekt WD-31 w kierunku Warszawy

Rondo DA-6

Rondo DA-6