Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Styczeń 2017

05.01.2017: Sekcja I:
 

 

13.01.2017: Wykop sekcja II:
 

 

20.01.2017 Obiekt PZ-22 (S8):
 

 

30.01.2017 Obiekt mostowy PZ-21: