Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Postęp robót

 

Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 - 615+960,85.

Podzielona na trzy sekcje:

Sekcja I  km 601+700 - 605+620;

 

Sekcja II  km 605+620 - 612+200;

 

Sekcja III km 612+200 - 615+950,85.