Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Podwykonawcy

Serwis dla Podwykonawców na stronie GDDKiA

Lista zatwierdzonych Podwykonawców:

 

PODWYKONAWCY:

 

Nazwa Podwykonawców Adres Zakres robót Data zatwierdzenia przez GDDKiA
RINKON Sp. z o.o

ul. Graniczna 7G

09-Płock

Roboty z branży wodociągowo - kanalizacyjnej kanalizacja deszczowa 08.05.2017

BPIE Sp. z o.o

ELSYSTEM Sp. z o.o

ul. Kombatantów 2,

15-110 Białystok

ul. Zwycięstwa 8 lok. 503

15-703 Białystok

Oświetlenie, przebudowa nn, linii zasilających nn, kolizje teletechniczne, kanał technologiczny, telekomunikacja 15.04.2015

BUDMEL Wojciech  Żuk

ul. Barcewicza 4

Kutno

Roboty melioracyjne - odwodnienie korpusu drogowego, w tym odhumusowanie, umocnienie skarp i rowów 08.05.2015
EJMAX Sp. z.o.o

ul. Główna 9

42-436 Wierbka

Roboty z branży drogowej - zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, nasyp zbrojny geosyntetykiem, wzmocnienie podłoża (601+700-615+960,85) 05.05.2015
IRBUD

ul. Warmińska 9

09-408 Płock

Roboty z branży drogowej - zdjęcie warstwy humusu, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów, nasyp zbrojony geosyntetykiem, wzmocnienie podłoża (609+000 - 612+200) 08.05.2015
PA Wyroby Betonowe Sp. z.o.o

ul. Płk. Dąbka 215

82-300 Elbląg

Branża mostowa, rozładowanie pali na budowie, wbicie pali, wykonanie badań statystycznych, rozkucie pali 12.05.2015
Tomasz Przyborowski ATP Hydroizolacje

ul. Szkolna 11

08-330 Kosów Lacki

Branża konstrukcyjna - wykonanie zbiorników przeciwpożarowych 15.06.2015
BUDTH Sp. z o.o

ul.Ułazów Jaziewickich 12/14

05-092 Łomianki

Wykonanie robót ziemnych, w tym wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, wykonanie nasypów, wykonanie nasypów zbrojnych geosyntetykiem oraz wykonanie wzmocnienia podłoża 15.05.2017
MELBUD Sp z.o.o

ul. Instalatorów 5

09-200 Sierpc

Branża hydrotechniczna - odwodnienie korpusu drogowego - stawy retencyjno - infiltracyjne 19.06.2015
Budrex - Kobi Sp. z.o.o.

ul. Hetmańska 92

15-727 Białystok

Branża mostowa - wykonanie obiektów mostowych od WE-24 do PZ-32 - obiekty, roboty żelbetowe 02.07.2015
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe "TECHNOSAN" Sp. z.o.o

ul. Elewatorska 7

15-641 Białystok

Roboty z branży wodociągowo - kanalizacyjnej - sieć wodociągowa i zaopatrzenie wodne w zakresie ochrony p.poż oraz kanalizacja sanitarna 08.05.2015
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe "ANNA" Anna Kaczyńska, Ireneusz Kaczyński Sp. j.

ul. Sikorska 18

18-301 Zambrów

Przebudowa i elektroenergetyczne sieci średniego napięcia 05.05.2015
PPI Chrobok S.A

ul. Kowolo 11

43-220 Bojszowy Nowe

Roboty z branży mostowej - wykonanie ścianek szczelnych 01.06.2015
MENARD Sp z.o.o

ul. Kochanowskiego 49A

01-864 Warszawa

Roboty z branży mostowej - wykonanie wzmocnienia podłoża 08.05.2015
MOSTMARPAL Sp. z.o.o

ul. Piastowska 53

Zarzecze

34-326 Pietrzykowice

Wykonanie pali wielkośrednicowych jako posadowienia obiektów mostowych M/PZ-16 wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej 18.08.2015
BR Polska Sp. z.o.o

ul. Annopol 14

03-236 Warszawa

Dostawa i montaż stali sprężającej na obiektach WD-15, WD-17, WD-23, WD-31 18.08.2015
MAISTAL Rafał Skrzeczyna

ul. Nowowiejska 67F

27-200 Starachowice

Wykonanie MOP Cibory Południe i MOP Cibory Północ 18.08.2015
MONOSTAL Sp. z.o.o Sp. K

ul. Szarych Szeregów 30

26-610 Radom

Wykonanie robót zbrojarskich na obiektah WE-24, WE-25, PZ-26, WE-28, PZ-30, WD-31, PZ-32 18.08.2015
MagBud

ul. Łążek 17

98-331 Nowa Brzeźnica

Wykonanie robót zbrojarskich na obiektach WE-24, WE-25, PZ-26, WE-27, WE-28, PZ-30, WD-31, PZ-32 26.08.2015
B2 Sp. z o.o

ul. Żwirkii Wigury 18

02-092 Warszawa

Wykonanie, dostawa, montaż łożysk garnkowych dla obiektów mostowych WD-15, M/PZ-16, WD-17, WE-20, PZ-21a, PZ-22, WD-23, WE-24, WE-27, WE-28, M/PZ-29, WD-31 08.09.2015
P.P.H.U STOL - POL LASOTA ROBERT

ul. Kazimierza Wielkiego 17/23

96-200 Rawa Mazowiecka

Roboty z branży hydrotechnicznej w tym zbiorników retencyjnych oraz kanalizacji deszczowej 09.09.2015
HYDRONIT Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Leszek Nitecki

ul. Targowa 6D

98-200 Sieradz

Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji w budynkach toalet na MOP Cibory Północ oraz MOP Cibory Południe 17.09.2015
BBR Polska Sp. z.o.o

ul. Annopol 14

03-236 Warszawa

Dostawa i montaż urządzeń dylatacyjnych 06.10.2015
Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "WYSOWA" Tomasz, Grzegorz i Damian Dziurny Spółka Jawna

ul. Marywilska 36

03-228 Warszawa

Roboty z branży mostowej, obiektów inżynierskich, robót żelbetowych i towarzyszących na obiektach WD-15, M/PZ-16, WD-17, PP-19, WE-20, PZ-21a, PZ-22 06.10.2015
SAFEROAD RRS Polska Sp. z o.o

ul. Leszczynowa 6

80-175 Gdańsk

Dostawa i montaż barier drogowych oraz mostowych 07.12.2016
TARCOPOL Sp. z o.o

ul. Składowa 16

27-200 Starachowice

Wykonanie nawierzchni z asfaltu twardolanego na obiektach mostowych 15.12.2015
World Acoustic Group S.A GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Royal 1

59-100 Polkowice

Wykonanie ekranów akustycznych 24.05.2016
Usługi Remontowo - Budowlane Krzysztof Malinowski

ul. Gen. Józefa Bema 62B/20

15-370 Białystok

Wykonanie nawierzchni z żywic na kapach chodnikowych 23.08.2016
AB PROJECT Angelika Oksiejuk

ul. Narutowicza 51A lok. 15

08-200 Łosice

Prace konstrukcyjno - budowlane na MOP Cibory Północ oraz MOP Cibory Południe 08.07.2016
WELDON Sp. z o.o

ul. Brzezówka 90A

39-102 Ropczyce

Wykonanie ekranów akustycznych 06.09.2016
REKON Monika Barańska

ul. Dąbrowicka 15

45-050 Walidorigi

Wykonanie bramownic dla VMS, konstrukcji w poboczu dla VMS, bramownic dla kamer, wysięgów dla kamer, bramownic dla znaków LCS 13.04.2017
GZD Sp. z o.o Sp. k

ul. Lipowa 29A

11-042 Jonkowo

Prace w zakresie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania pionowego 06.03.2017
KELLER - POLSKA Sp. z o.o

ul. Poznańska 172

05-850 Ożarów Mazowiecki

Wykonanie podchwycenia na kolumnach iniekcyjnych w technologii Solicrete podpór istniejącego wiaduktu WD-17 06.03.2017
BUDMEX Sp z o.o

ul. Szkolna 95

99-320 Żychlin

Wykonanie robót ziemnych dla obiektów mostowych: zasypka z gruntu przepuszczalnego, wymiany gruntu pod fundamentami, zasypka z gruntu nieprzepuszczalnego, wykopów oraz montaż ścian oporowych 15.09.2016
BUDMEX Sp z o.o

ul. Szkolna 95

99-320 Żychlin

Roboty towarzyszące wykonaniu zadania podchwycenia kolumnami iniekcyjnymi WD-17 13.03.2017

 

DALSI PODWYKONAWCY:

 

Nazwa Podwykonawcy Adres Zakres robót Data zgłoszenia do GDDKiA
CONWAY STF Sp z.o.o

ul. Tulipanowa 2

55-040 Kobierzyce

Branża mostowa - rozładowanie pali na budowie, wbicie pali, wykonanie badań statystycznych, rozkucie pali 12.05.2015
TECHBET Łukasz Rodak

ul. Kertyńskiego 14/4

59-229 Legnica

Wykonanie robót żelbetowych WE-24, W-25, PZ-26, MPZ-29, PZ-30, WD-31 18.08.2015
MagBud

Łążek 17

98-331 Nowa Brzeźnica

Wykonanie robót żelbetowych na obiektach WE-24, WE-25, WE-28, MPZ-29, PZ-30, WD-31, PZ-32  26.08.2015
MONTOSTAL Sp. z.o.o

ul. Szarych Szeregów 30

26-210 Radom

Wykonianie robót zbrojarskich na obiektach WE-24, WE-25, PZ-26, WE-28, PZ-30, WD-31, PZ-32 18.08.2015
JD Investment Sp. z o.o Sp. K

ul. Staromiejska 29

35-231 Rzeszów

Wykonanie robót z branży konstrukcyjno - budowlanej, tj. toalet na MOP Cibory Południe oraz MOP Cibory Północ 08.09.2015
ELMAX Zbigniew Wargacki

Białko 30

27-100 Iłża

Wykonanie robót z branży elektrycznej, tj. instalacji elektrycznych toalet na MOP Cibory Południe oraz MOP Cibory Północ 08.09.2015
HYDRONIT

ul. Targowa 6D

Sieradź

Wykonanie instaacji wodno - kanalizacyjnej oraz instalacji wentylacji w budynkach toalet na MOP Cibory Północ oraz MOP Cibory Południe 17.09.2015
PEBE Paweł Błądek

ul. Kazimierza Wielkiego 13 lok. 22

22-611 Lublin

Wykonanie części kanalizacji deszczowej, w tym ułożenie kanałów deszczowych z rur PP oraz przykanalików oraz budowa kanalizacji deszczowej przy budowie MOP Cibory Polłudnie i MOP Cibory Północ 24.12.2015
Usługi Budowlane Mirosław Ryży

ul. Dolne 2/17

12-230 Biała Piska

Wykonanie montażu zbrojenia 23.08.2016
Budth Sp. z o.o

ul. Ułanów Jezłowickich 12/14

05-092 Łomianki

Wykonanie zasypki inżynierskich, nasypu gruntowego oraz profilowanie podłoża pod geosyntetyki 05.05.2016

 

 DOSTAWCY:

 

   Nazwa Podwykonawcy           Adres Zakres robót Data zgłoszenia do GDDKiA
BOSTA - BETON Sp. z.o.o

ul. Ksawerów 30

02-656 Warszawa

Dostawa betonu 30.03.2015
ABM Progress Sp. z o.o.

ul. Marsa 56B

04-242 Warszawa

Dostawa kruszywa naturalnego 30.03.2015
Inora Sp. z.o.o

ul. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego 11

44-101 Gliwice

Wykonanie badań warunków geologicznych - INORA 13.04.2015
Urząd Gminy Zawady

ul. Plac Wolności 12

16-075 Zawady

Dostawa wody 28.04.2015
PPUH RITBEST Sp. z o.o

ul. Jaroszówka 12

15-173 Białystok

Dostawa przepustów żelbetowych prefabrykowanych 26.05.2015
Gmina Kobylin - Borzymy

ul. Główna 11

18-2014 Kobylin Borzymy

Dostawa wody 12.06.2015
SIBET - FABET konsorcjum

ul. Chorzowska 22

25-852 Kielce

Dostawca przepustów prefabrykowanych 26.06.2015
BETONMIX

ul. Zawieprzycka 3b

20-228 Lublin

Dostawa betonu 24.06.2015
ONYX Enerprrise Sp. z o.o

ul. Dobra 54/41

00-312 Warszawa

Dostawca kruszywa naturalnego - piasek ze złoża "Kalinowka Basie oraz Rutki Nowiny" 13.07.2015
Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna

ul. Paderewskiego

42-400 Zawiercie

Dostawca elementów do zbrojenia stalą, wykonanie koszów zbrojeniowych pali 09.07.2015
VIACON Polska Sp. z o.o

ul. Przemysłowa 6

Rydzyna

Dostawa i montaż konstrukcji Super Cor obiekt K2 i K3 oraz konstrukcji Multi Plate MP 200 obiekt K1 i K4 na obiekcie PZ-32, oraz dostawy rur Hel Cor na przepusty pod drogą główną, zjazdami i przepusty przy obiekcie PZ-32 jako R1 i R2 24.07.2015
Begran Sp. z o.o

ul. Sandomierska 26a

27-400 Ostrowiec

Dostarczanie krawężników kamiennych 06.08.2015
Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna

ul. Przemysłowa 28

18-305 Szumowo

Kruszywo łamane naturalne 0-31,5 mm 22.09.2015
Józef Jabłonowski ZAM - BRUK Zakład Remontowo - Drogowego

Wądołki Bućki 6A

18-300 Zambrów

Dostawa piasku niesortowanego oraz pospółki ze złoża Rutki VII 22.09.2015
ELIKIPOL BK Sp. z o.o

ul. Gotycka 11

43-309 Bielsko - Biała

Dostawa geosyntetyków 13.10.2015
Maccaferri Polska Sp. z o.o

ul. Płochocińska 19

03-191

Dostawa ścian oporowych prefabrykowanych 27.10.2015
JureX Trans Jolanta Małek

ul. Wiśniowa 1

90-100 Płońsk

ul. Bajkowa 7

33-100 Tarnów

Dostawa kruszywa naturalnego oraz pospółki z kopalni Tykocin IV 18.11.2015
FORBUILD S.A

ul. Górna 2a

26-200 Końskie

Dostawa kotw kap chodnikowych oraz kotw do mocowania desek gzymsowych 06.11.2015
KRUPIAK MAX Paweł Wojno

Kostry Noski 27

18-212 Nowe Piekuty

Dostawa kruszywa naturalnego z kopalni "Duchny Wieluny" 18.11.2015
J. W Construction Sp. z o.o

ul. Radzimińska 326

05-091 Ząbki

Dostawa prefabrykowanych elementów z betonu niezbrojonego i zbrojonego niezbędnych do wykonania ścian oporowych prefabrykowanych 01.12.2015
SYSTEMY TECHNOLOGIE Sp. z o.o

ul. Kopalniana 7

59-101 Polowice

Dostawa prefabrykowanych desek gzymsowych 21.12.2015
JUREX - TRANS Jerzy Gryciuk

Skarżyn

ul. Wiśniowa 1

09-100 Płońsk

Dostawa kruszywa naturalnego oraz pospółki z kopalni Tykocin V 10.08.2016
E.R.L Sp z o.o

ul. Wspólna 50A lok. 35

Wykonanie koszy zbrojeniowych, konstrukcji wsporczych 17.08.2016
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD - ELBLĄG Sp. z o.o

ul. Nowodworska 25

82-300 Elbląg

Dostawa soli 17.02.2016
Betonmix Sp. z o.o

ul. Zawieprzycka 3b

20-228 Lublin

Dostawa betonu 17.08.2016
Firma Usługowo Handlowa Waldemar Kulhawik

ul. Komarskiego 26

16-300 Augustów

Sprzedaż kruszyw 27.04.2017
LAFARGE CEMENT S.A

ul. Warszawska 110

28-366 Małogoszcz

Sprzedaż hydraulicznego spoiwa drogowego 29.06.2017

 

 USŁOGODAWCY:

 

Nazwa Podwykonawcy Adres Zakres robót Data zgłoszenia do GDDKiA
KSAR S. C. Wojciech Słaboń i Anna Stróżewska - słaboń

ul. Dworska 67

32-045 Wola Kalinowska

Nadzór archeologiczny 26.02.2015
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o

ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

Obsługa laboratoryjna 26.02.2015
LIMBA Sp. z o.o.

ul. Wólczyńska 133

01-919 Warszawa

Wycinka drzew 06.02.2015
POLSERVICE GEO Sp. z o.o.

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

Obsługa geodezyjna 04.02.2015
BI - ERG Andrzej Białek

ul. Wołyńska 144/33

15-209 Białystok

Ochrona saperska 13.02.2015
CIVIS Polska Sp. z o.o

ul. Ostrobramska 91

04-118 Warszawa

Usługa ochrony 26.02.2015
Mentor Consulting Sp. z o.o

ul. Szosa Chełmińskiego 177-181

57-100 Toruń

Inwenteryzacja stanu dróg i budynków 20.02.2015
PPHU BUDAMREK

Leśniakowizna

ul. Kasprzykiewicza 92

05-200 Wołomin

Wykonywanie prac rozbiórkowych - rozbiórka obiektów kubaturowych wraz z rozbiórką pokryć dachowych 18.03.2015
PPHU WAGRA Wacław Ostrowski

Kol. Wyżynica 94

23-251 Wyrzkowice

Wykonanie demontażu, transportu oraz utylizacji eternitu falistego i płaskiego 13.03.2015
Saferoad Grawil Sp. z.o.o

ul. Komunalna 7

87-800 Włocławek

Zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu 28.04.2015
Doradzwo dla firm transportowych Piotr Koncerewicz

ul. Os. Zielone 13A/1

16-100 Sokółka

Kontrolowanie i rozliczenie czasu pracy kierowców 28.04.2015
WOWIX Sp. z.o.o

Zagorzyn 74

62-814 Blizanów

Przewóz materiałów 28.04.2015
Techno Car Grzybowski Robert

ul. Ogrodowa 52/54 lok. 53

00-876 Warszawa

Przewóz materiałów 28.04.2015
Transport Towarowy Renata Paź

ul. Konarskiego 3

05-230 Kobyłka

Przewóz materiałów 28.04.2015
Tomasz Prokopiuk Przedsiebiorstwo Handlowe Exsport - Import

Ustrzesz 13

21-300 Radzyń

Przewóz materiałów 28.04.2015
Transport Handel Materiałami Budowlanymi Marcin Reczko

ul. Estrady 17c

01-932 Warszawa

Przewóz materiałów 24.04.2015
MROL Robert Jankowski

Sikory - Pawłowięta 12

18-204 Kobylin Borzymy

Usługi najmu sprzętu 19.10.2016
P.H.U Tona Andrzej Nienałtowski

Habdzin 72C

05-520 Konstancin - Jeziorna

Przewóz materiałów 24.04.2015
PILETEST Sp. z o.o.

ul. Warszawska 153/123

43-309 Bielsko - Biała

Wykonanie próbnych obciążeń pali prefabrykowanych 22.04.2015
EUROKOP Sp. z o.o

ul. Potrzebna 48

02-448 Warszawa

Przewóz materiałów 26.05.2015
PHU OMEGA Sylwena Kuchta

ul. 100-lecia 64

05-200 Wołomin

Przewóz materiałów 26.05.2015
Usługi świadczenia najmu sprzętu Władysław Orłowski

ul. Kochanowskiego 17

07-200 Wyszków

Najem sprzętu budowlanego 26.05.2015
Marek Filipecki

ul. Nadrzeczna 20

09-110 Sochocin

Świadczenie usług budowlanych 11.06.2015
PHU Adam Wierzchowski

ul. Ustrzesz 10

21-300 Radzyń Podlaski

Najem sprzętu 06.12.2016
Jerzy Gryciuk JUREX - TRANS

Karłowo 15

96-521 Brzozów

Usługi przewozowe 11.06.2015
Paweł Wojno KRUPIAK MAX

Kostry - Noski 27

18-212 Nowe Piekuty

Usługi przewozowe 12.06.2015
J & T Małek, Jolanta Małek

ul. Bajkowa 7

33-100 Tarnów

Usługi przewozowe 12.06.2015
Wojciech Dorosz POL - KOP

Łęka 77A

24-1000 Puławy

Najem sprzętu budowlanego 12.06.2015
POLGEOL S.A

ul. Berezyńska 39

03-908 Warszawa

Usługi w zakresie monitoringu studni z wodą pitną 22.06.2015
Usługi Ogólnobudowlane Lucjan Szostek

Nowa Wieś 47

59-700 Bolesławiec

Wykonanie usług budowlanych - robót utrzymianiowych nawierzchni dróg, wykonywanych brygadą robotników 09.07.2015
WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Royal 1

59-101 Polkowice

Montaż przepustów żelbetowych prefabrykowanych oraz przepustów stalowych z blachy falistej 24.07.2015
IRBUD Sławomir Garlej Wspólnik Spółki Cywilnej

ul. Warmińska 9

09-408 Płock

Wykonanie usług przewozowych 21.07.2015
BUDMEX Sp z o.o

Dobrzelin

ul. Szkolna 95

99-320 Żychlin

Wykonanie robót ziemnych dla obiektów mostowych: zasypki z gruntu przepuszczalnego, wymiany gruntu pod fundamentami, zasypki z gruntu nieprzepuszczalnego, wykopów oraz montaż ścian oporowych 21.07.2015
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o

ul. Polowa 19

18-300 Zambrów

Usługi wywozu i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych 28.07.2015
Agnieszka Wantuch Transport - Spedycja

ul. Dwernickiego 20 lok. 31

33-100 Tarnów

Świadczenie usług przewozowych 07.08.2015
Krzysztof Franciszek Grylicki, Zakład Robót Ziemnych i Transportowych

ul. Żytnia 26 lok. 61

08-110 Siedlce

Świadczenie usług przewozowych 07.08.2015
P.H.U DEKOR Robert Wyszyński

ul. Wincentego Witosa 3

18-210 Szepietowo

Świadczenie usług przewozowych 07.08.2015
Andrzej Łapiński, Kobylin Kruszewo

Kobylin Kruszywo 10

18-204 Kobylin Borzymy

Umowa dzierżawa nieruchomości 25.08.2015
Dropol Dorota Jastrzębska

ul. Siedlecka 74

08-110 Siedlce

Usługi sprzętowe 01.09.2015
JANIAK II Janusz Janiak

Krągola Pierwsza 12A

62-571 Stare Miasto

Usługi sprzętowe 03.09.2015
ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna

Koszajec 50

05-850 Brwinów

Usługa najmu systemów rusztowań i deskowań 08.09.2015
PHU JAWIS Jacek Wojtalewicz

Góry Małe 32

09-530 Gąbin

Najem sprzętu budowlanego 14.10.2015
EJMAX Sp. z o.o

ul. Główna 9

42-436 Wierbka

Roboty ziemne na zbiornikach przeciwpożarowych 14.10.2015
Inżynieria Polska Marcin Rudziewicz

Kolnica 13A

16-300 Kolnica

Usługi przewozowe 12.08.2016
MOBIL SERWIS Patrycja Królak - Łopata

 ul. Piłsudskiego 123A

05-260 Marki

Usługi najmu sprzętu 18.11.2015
ART. STACH Artur Raciborski

ul. Brzóski 20

05-300 Mińsk Mazowiecki

Usługi transportowe 27.11.2015
Krystyna Ignaczewska Zakład Usług Produkcyjno - Handlowych

ul. Sienkiewicz 56

09-110 Sochocin

Usługi budowlane 03.12.2015