Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Październik 2016

7.10.2016:
 

 

14.10.2016:
 

 

21.10.2016 obiekt WD-15:
 

 

28.10.2016 konstrukcja stalowa: