Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Marzec 2017

03.03.2017 betonowanie obiekt PZ-22 (S8):
 

 

10.03.2017 Obiekt MPZ-16:
 

 

17.03.2017 Węzeł Kobylin:
 

 

24.03.2017 Węzeł Kobylin i obiekt WD-31:
 

 

31.03.2017 węzeł Sikor: