Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Marzec 2016

 

3.03.2016 obiekt inżynierski MPZ-29:
 

 

 

 

10.03.2016 betonowanie przepustu skrzynkowego:
 

 

 

16.03.2016:
 

 

24.03.2016 obiekt inżynierski WE-20: