Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Maj 2016

06.05.2016 film:
 

 

 

11.05.2016:
 

 

 

20.05.2016 ukladanie masy bitumicznej:
 

 

 

29.05.2016 rozbiórka nawierzchni: