Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Maj 2015

07.05.2015 odh + wywoz materialu:
 

 

12.05.2015 wymiana gruntu:
 

 

20.05.2015 wywoz, wymiana, zageszczenie - gruntu:
 

 

 

28.05.2015: