Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Linki

GDDKiA

www.gddkia.gov.pl

 

Ministerstwo Rozwoju

www.mr.gov.pl

 

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
www.mib.gov.pl

 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

www.cupt.gov.pl

 

Komisja Europejska

http://ec.europa.eu/index_pl.htm

 

 Serwis dla podwykonawców 

LINK do serwisu dla podwykonawców

 

Serwis kierowców GDDKiA

https://www.gddkia.gov.pl/pl/19/lista-utrudnien