Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Kwiecień 2017

7.04.2017 sekcja I:
 

 

13.04.2017 węzeł Sikory:
 

 

20.04.2017 sekcja I:
 

 

21.04.2017 masa bitumiczna sekcja III: