Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Kontakt

Zamawiający:
 
Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowany przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. (85) 664 58 00
 
Kierownik Projektu: Pani  Justyna Jaciuk
 
Biuro Kierownika Projektu:
 
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
tel. (85) 664 58 00
e-mail: jjaciuk@gddkia.gov.pl

 

Utrzymanie odcinka drogi GDDKiA odzidział Białystok rejon w Zambrowie

Piotr Paprocki – Kierownik

mail: ppaprocki@gddkia.gov.pl

18-300 Zambrów, Ul. Magazynowa 14

tel. +48 86 27 13 374

fax. +48 86 27 11 628

 
________________________________________
 
Inżynier:
 
ZBM  S.A.
ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa
tel./fax. (22) 651 06 50, 651 06 52
e-mail: sekretariat@zbm.com.pl
 
 
Inżynier Kontraktu: Pan Robert Radoń
 
Biuro Inżyniera Kontraktu:
 
Jeżewo Stare 31, 16-080 Tykocin
tel. 601 479 192
e-mail: sekretariat.jezewo@zbm.com.pl
 
________________________________________
 
Wykonawca:

ASTALDI S.p.A
Via G.V. Bona 65, 00156 Rzym (Włochy)
tel. +39.06.417661
 

 Dyrektor Kontraktu: Pan Vittorio Bisegna
 
  Biuro budowy Wykonawcy:
 
Sikory Pawłowięta 9 , 18-204 Kobylin Borzymy 
tel. 669 903 152
e-mail: biuro_e333@astaldi.com
 
________________________________________
 
Biuro projektowe:
 TRAKT sp. z o.o. sp. k.
Biuro Projektów Budownictwa Komunikacyjnego
ul. Jesionowa 15, 40-159 Katowice
tel. (32) 228 12 70 / fax. (32) 220 70 04
e-mail: trakt@trakt.eu