Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Czerwiec 2016

04.06.2016 film:
 

 

 

7.06.2016 TG wykop profilowanie podłoża:
 

 

15.06.2016 obiekt inżynierski WE-27:
 

 

 

24.06.2016 film: