Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

Czerwiec 2015

05.06.2015 km 614+800 stanowisko archeologiczne:
 

 

12.06.2015 wzmocnienie podloza:
 

 

16.06.2015:
 

 

26.06.2015: