Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

8.02 - 13.02.2016

Rodzaj wykonywanych robót drogowych:

  • nasyp: sekcja II;
  • wymiana gruntu: sekcja I;
  • skarpowanie: sekcja I;

 

Rodzaj wykonywanych robót na przepustach: wykonanie wykopu i przygotowanie podłoża pod fundament, wykonanie fundamentu pod przepust, deskowanie wlotu/wylotu, izolacja wlotu/wylotu, podsypka pod rurę stalową;

 

Rodzaj wykonywanych robót branżowych:

  • budynki toalet na MOPach. Roboty murowe - mury zewnętrzne: ściany budynków z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) o wysokości do 4,5 m i grubości ściany 25 cm (10 m2). Osadzenie nadproży okiennych i drzwiowych wykonanie wieńca: ułożenie nadproży prefabrykowanych belka 238x70x1250 - 12 szt., 238x70x2750 -12 szt, 238x70x2500 - 6 szt.; MOP Cibory Murowe - mury zewnętrze: ściany budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust) o wysokości do 4,5 m i grubości ściany 18,8 cm;
  • odwodnienie korpusu drogowego:
  1. kanalizacja deszczowa - kanał F, P, R, XA, DO, DT: rura Dn 200 PP (79 mb), rura Dn 315 PP (168 mb), rura Dn 400 PP (104 mb), rura Dn 500 PP (52 mb), rura Dn 630 PP (15 mb), wpust (5 kpl.), studnia Dn 1200 (8 kpl.), studnia Dn 1400 (4 kpl.), studnia wpadowa Dn 1600 (1 kpl.);
  2. stawy retencyjno - infiltracyjne. Sr-09, Sr-27: zasuwy ręczne (1 kpl.);
  • branża elektroenergetyczna - przebudowa i elektroenergetyczne sieci średniego napięcia: sn-04, sn-10: odtworzenie (wytyczenie) trasy lini SN 15 kV w terenie przejrzystym (0,75 km), wykopy mechaniczne pod słupy pojedyncze strunobetonowe o długości do 12 m (4 szt.), montaż i stawienie słupa pojedynczego strunobet, żerdź wirowana, typ narożny, N-E 12/6 wraz z kompl konstrukcji pod izolatory (1 szt.), montaż i stawianie słupa pojedynczego rozgałęźnego przeletowo - krańcowego, strunobet żerdź wirowana, typ RPK-E 12/17,5 wraz z kompl konstrukcji pod izolatory wg, rys, E-4,2 (1 szt.),montaż i stawienie słupa pojedynczego przelotowo - skrzyżeniowego strunobet żerdź wirowana typ Kgo-E 12/15 wraz z kompl konstrukcji pod izolatory(1 szt.), montaż i stawienie słupa pojedynczego przelotowo - skrzyżeniowego strunobet, żerdź wirowana typ PS-E 12/6 wraz z kompl konstrukcji pod izolatory (1 szt.), zabezpieczenie podziemnej części słupa (11,48 m2), montaż łącznika dwuwidlastego h=300 (AFL,2) (1 szt.), montaż izoatorów liniowych porcelanowych z trzonem LWP 8-24 M20 na napiecie 20 kV, na słupie stojącym z obostrzeniem I stopnia (9 szt.), montaż łańcucha przelotowo - narożnego ŁPNI (0,1) na napiecie 20 kV na słupie stojącym (3 szt.), montaż na słupie stojącym beziskiernikowego warstwowego ogranicznika przepięć w obudowie z polimerów silikonowych Un=24 kV znam, prąd wyładowczy 10 kA wytrzymałość udar, długotrwały min, 250 A wytrzymałość zwarciowa min 20 kA/0,2s (3 kpl.), montaż na gotowym słupie stojącym rozłączników linowych z uziemnikami z napędem, In=400 A, Un=24 kV, Uni=125/145 kV, Insz=25 kA, In1a=10 kA, Ima=3 kA, Uzm=50/60 kV (3 szt.), montaż elementów stalowych do mocowania głowic kablowych na słupie stojącym oraz pomostu montażowego (1 szt.), montaż i zawieszenie przewodów typu izolowanych 3x70 SN 15 kV na istn, słupach (0,75 km), montaż łańcucha odciągowego ŁOi/2 o izol, 20 kV na słupie stojącym na gotowej konstrukcji (6 szt.), montaż uziomów poziomych z płaskownika FeZn 25x4, przy głęboości wykopu 0,8 m w gruncie kat, III (1 szt.), mechaniczne pogrążnie uziomów pionowych z pręta ocynk, fi 20 o długości 3 m w gruncie kat III (1 szt.), układanie przewodów uziemiających na słupach - płaskownik FeZn 25x4 (30 m).