Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

5.12 - 10.12.2016

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

 • wykop: sekcja I, II;
 • wykop rowu: sekcja III;
 • nasyp: sekcja I, III;
 • profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych: sekcja I, II, III;
 • prace odwodnieniowe, naprawa wymyć, udrożnienie rowów i przepustów: sekcja I;
 • skarpowanie: sekcja III;
 • humusowanie i obsianie trawą skarp i rowów: sekcja I;
 • naprawa skarp: sekcja I;

 

Rodzaj wykonanych robót na przepustach: Prace wykończeniowe; Odwodnienie wykopu.

 

 

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Odwodnienie korpusu drogowego:

 • kanalizacja deszczowa odc. I: Kanła deszczowy KA - próba szczelności;
 • kanał deszczowy KA : Rura Dn 315 PP (90 mb); Studnia Dn 1200 (4 kpl.);
 • stawy retencyjne Sr-01, Sr-04, Sr-07: Geomembrana (250 m2); Płyty ażurowe (280 m2); Podsypka piaskowa (70 m3); Żwir (6 m3); Pospółka (1000 m3); Krawężniki (20 mb);

 

2. Roboty melioracyjne:

 

 • drenaż podłużny: Studnie drenarskie DN 425 mm (4 kpl.);
 • drenaż skarpowy: Wykonanie drenażu skarpowego DN 150 (230 mb);

 

3. Budynki toalet na MOP-ach:

 

MOP Cibory Południe:

 

 • okładziny z płytek ceramicznych ściennych: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (b.i.nr 8/96) (50 m2);

 

MOP Cibory Północ:

 

 • montaż sufitów podwieszanych: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej. Sufit kasetonowy rozmiar płyt 0,6*0,6 (125 m2);
 • okładziny z płytek ceramicznych ściennych: Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (b.i.nr 8/96) (11 m2);
 • pokrywa podłóg: Posadzki jednobarwne w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2 z płytek kamionkowych o wymiarach 30x30 na zaprawie klejonowej, grubość warstwy zaprawy klejowej 5 mm (70 m2);
 • instalacje elektryczne: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przecisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem (24 szt.); Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej świeczników (10 szt.); Montaż opraw awaryjnych wewnętrznych świetlówkowych 18W, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła, sprawdzeniem przed zamontowaniem, zamontowaniem i podłączeniem (9 kpl.); MOntaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 18W z tubą ochronną, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła sprawdzeniem przed zamontowaniem, zamontowaniem i podłączeniem (47 kpl.); Montaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 18W z tubą ochronną i dodatkowym elementem łączącym, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (28 kpl.); Montaż opraw wewnetrznych świetlówkowych 10W typu downlight zamkniętą z kloszem opalizowanym, z rozpakowaniem i czyszczeniem opraw, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (26 kpl.); Montaż opraw awaryjnych wewnętrznych świetlówkowych 26W typu downlight zamkniętą z kloszem pryzmat., z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (4 kpl.); Montaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 18W typu downlight zamkniętą z szybą i kloszem opalizowanym, z rozpakowaniem i czyszczeniem opraw zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (12 kpl.); Montaż opraw awaryjnych wewnętrznych świetlówkowych 18W typu downlight z szybą i kloszem opalizowanym, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (2 kpl.); Montaż opraw nasufitowych świetlówkowych 18W typu downlight z szybą opalizowaną, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w żródła światła, sprawdzeniem przed zamontowaniem, zamontowaniem i podłączeniem (4 kpl.); Montaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 26W typu downlight, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, sprawdzeniem przed zamontowaniem, zamontowaniem i podłączeniem (4 kpl.); Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wentylatory kominkowe 230V - podłączenie (bez materiału) (6 szt.); Aparaty elektryczne o masie do 100 kg. Podłączenie bojlera podłączenie (bez materiału) (1 szt.); Wpusty gniazd wtykowych wykonane przewodami YDY 3*2,5 mm2 (7m/1 wpust) w tynku, z wykuciem bruzd, przebiciem otworów przez ściany, ułożeniem przewodu z przymoc. do podłoża. podł. przew. i zapraw. bruzd. zamoc. osprzętu i gniazd 2P+Z bryzgoszczelne p/t (19 szt.);

 

4. Branża eektroenergetyczna:

 

 • oświetlenie Węzła "Kobylin" odc. I: Ręczne wykonanie rowów kablowych (11 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (80 m); Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (2 m3); Układanie kabla YKY 0,6/1kV 4x25 mm2 bepośrednio w rowach kablowych (80 m); Wykonanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (2 m3); Ulożenie folii ochronnej (80 m); Zasypanie rowów kablowych (10 m3);
 • przebudowa i budowa urządzeń telekomunikacyjnych: Wykopy liniowe dla układania rurociągu kablowego (200 m); Budowa rurociągu kablowego 6xRHDPE 40/3,7 mm w gotowym wykopie (200 m); Układanie kabla lokalizacyjnego dla rurociągu (200 m).