Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

30.04 - 06.05.2018

 

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 

  

·         Obiekt  WD-23 : Ustawienie obrzeży gr 8 cm (30m); Umocnienia kostką w obrębie podpory 4 (50m2)