Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

29.10. - 04.11.2018

 

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

 

 

·    Naprawa obrukowania przepustów

 

 

 

  

·   Naprawa wymyć, uzupełnienie ubytków skarp i pobocza

 

 

 

·   Naprawa zjazdów

 

 

 

 

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

 

 

 

Wyżarzanie lamp oświetleniowych węzeł Sikory