Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

29.04 - 05.05.2019

 

 

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 

 

·         Bieżące usuwanie usterek z protokołów z przeglądów