Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

29.01. - 04.02.2018

 Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

·         Bariera jednostronna :

 

   TG km  614+738 - 614+826

   TG km  607+165 - 607+345

   TG km  614+328 - 614+332

   DD7 km 0+856,20 - 1+050,20

   DD11

   DG WD17 km 0+336 - 0+340

   DG WD17 km 0+268 - 0+344

   Łącznica k3-4 km 0+161 – 0+241

   Łącznica k4 km 0+132 – 0+196

   MOP  km  0+194 – 0+206

 

 

·         Ustawienie słupków hektometrowych :

 

     TG – 300 sztuk

 

·         Ustawienie podpór konstrukcji przestrzennej :

 

    DP2005B km 01+100

    Łącznica S 3-4 km 0+060

    DP 2043B km 0+329

   DA7 km 0+567

   TG km 606+808

   TG km 608+398

   TG km 608+898

   TG km 609+896

 

·         Tablice typu E :

 

   DP2005B km 01+100

   Łącznica S 3-4 km 0+060

   DP 2043B km 0+329

   DA7 km 0+567

 

 

·         Tablice typu D :

 

   TG km 606+808

   TG km 608+398

   TG km 608+898

   TG km 609+896

 

·         Słupki z rur stalowych do znaków drogowych  :

 

   TG- 40 szt.

 

·         Humusowanie skarp i rowów  :

 

    Tymczasowy PA km 614+735

    TG km 605+150 – 605+400

     DD12 km 0+112

     TG km  613+935

     Łącznica K3-4 km 0+020-0+200

 

 

·         Humusowanie terenów płaskich  :

    TG km 615+200 – 615+300

    DA4 km 605+100

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

 

·          Stawy retencyjne:

 

Zbiornik 21/25 – beton ( 163 m3 )

 

Zbiornik 21/25 – zbrojenie ( 9000 kg )

 

·         BRANŻA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA - Kanalizacja deszczowa:wykonanie wylotów kanałów i przykanalików :

 

                  Wylot Dn 800, Wylot Dn 500 , Wylot Dn 1000 ( 3 kpl. )

 

 

·          TELEMATYKA : Kanał technologiczny :

 

 

 

    Wykopy liniowe dla układania rurociągu  kablowego (950 m)

 

   Budowa rurociągu kablowego 6xRHDPE 40/3,7 mm w gotowym wykopie (950 m)

 

           Układanie kabla lokalizacyjnego  dla rurociągu (950m) .