Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

27.06 - 2.07.2016

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • nasyp: sekcja I,II, III;
 • odhumusowanie: sekcja II;
 • wykop: sekcja I,
 • wykop rowu: sekcja II;
 • wymiana gruntu: sekcja I, II;
 • geosyntetyk typ A: sekca I, II;
 • geosyntetyk typ B: sekcja III;
 • geowłóknina typ D: sekcja I, II, III;
 • stabilizacja 1,5 MPa: sekcja III;
 • stabilizacja 2,5 MPa: sekcja III;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja I, II,
 • KŁSM 0-31,5 mm: sekcja I, II;
 • warstwa odsączająca: sekcja II;
 • warstwa mrozoochronna: sekcja III;
 • podbudowa z BA WMS (16 cm): sekcja II;
 • warstwa wiążąca z BA WMS (8 cm): sekcja II;
 • ściek trójkątny: sekcja II;
 • humusowanie skarp i rowów: sekcja II, III;

 

Rodzaj wykonanych robót na przepustach: montaż i zasypka przepustu stalowego, izolacja i zasypka ułożonego przepustu.

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 1. Odwodnienie korpusu drogowego:
 • kanalizacja deszczowa - kanał C, D, F, M,T, W: Rura Dn 200 PP (64 mb), Rura Dn 315 PP (11 mb), Rura Dn 400 PP (57 mb), Rura Dn 500 PP (39 mb), Wpust (2 kpl.), Studnia Dn 1000 (1 kpl.), Studnia Dn 1200 (2 kpl.), Studnia Dn 1400 (2 kpl.), Studnia kaskadowa Dn 1400 (2 kpl.), Zwieńczenie wpustów (40 szt.);
 • stawy retencyjne - Sr-02, Sr-04, Sr-7, Sr-10, Sr-13: Wykop (1550 m3), Geomembrana (650 m2), Geowłóknina (1000 m2), Płyty ażurowe (540 m2), Podsypka piaskowa (150 m3), Żwir (12 m3), Pospółka (700 m3), Krawężniki (60 mb);

        2. Roboty melioracyjne:

 • przebudowa rowów melioracyjnych - RM-03, RM-04: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (100 m3), Wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi fi 20 cm (25 mb), Darniowanie skarp rowów (1150 m2);
 • drenaż podłużny: Wykonanie drenażu podłużnego o wym. 35x45 cm z rurką drenarską DN 150 (410 mb), Studnie drenarskie DN 425 mm (2 kpl.);

        3. Budynki toalet na MOP-ach:

 • MOP Cibory Południe - roboty murowe - mury zewnętrzne: Izolacje pionowe z płyt styropianowych na zaprawie z siatką metalową gr. płyt 12 cm (33 m2), Licowanie cegłami klinkierowymi (5 m2). Osadzenie nadproży okiennych i drzwiowych wykonanie wieńca: Osiatkowanie siatką nadproży i belek (4 m2). Roboty wykończeniowe - roboty blacharskie i dekarskie: Montaż elementów pokrycia dachu płaskiego z płyty warstwowej z wkładem poliuretanowym gr. płyty 10 cm (216,34 m2), Świetliki dachowy 10x240(2,4 m2). Roboty tynkarskie: Tynki zwykłe II kategorii ścian i słupów wykonane ręcznie (95 m2);
 • MOP Cibory Północ - ściany fundamentowe: Izolacje pionowe z płyt styropianowych gr. 12 cm na lepiku bez siatki metalowej roztwór asfaltowy do gruntowania (45 m2). Roboty murowe - mury zewnętrzne: Izolacje pionowe z płyt styropianowych na zaprawie z siatką metalową gr. płyt 12 cm (15 m2), Licowanie cegłami klinkierowymi (22 m2). Rusztowania: Rusztowanaia zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m (130 m2).