Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

22.02 - 27.02.2016

Rodzaj wykonywanych robót mostowych:

 • WD-15: deskowanie i betonowanie słupów podpora nr 5;
 • PP-19: zasypka (prefabrykatów) z gruntu przepuszczalnego, drenaż zasypki (geokompozyt);
 • WE-20: betonowanie korpusu podpora nr 20 (nitka prawa), betonowanie ciosów 15 szt., zbrojenie skrzydeł podpora nr 20 (nitka lewa), betonowanie ścianki zaplecznej podpora nr 20 (nitka prawa);
 • PZ-22 DA: zbrojenie płyty przejsciowych podpora nr 10 i 20 (nitka prawa), betonowanie płyt przejsciowych podpora nr 10 i 20;
 • WD-23: ustawienie paneli prefabrykowanych ściany oporowej podpora nr 1, zasypka za ścianą oporową z gruntu zbrojonego podpora nr 1;
 • WE-24: zasypka podpór A i B;
 • PZ-26: zasypka podpór 10 i 20, betonowanie ław pod umocnienie stożków;
 • MPZ-29: szalowanie i zbrojenie ustroju nośnego;
 • PZ-30: zasypka przyczółków A i B;
 • WD-31: izolacja cienka podpór;
 • WD-31: izolacja cienka podpór, montaż konstrukcji MultiPlate "K1", izolacja cienka podpory G, wykop docelowy podpora E i F, wykonanie betonu wyrównawczego podpora E, zbrojenie podpory E (5 segmentów), betonowanie fundamentów podpory E (5 segmentów), betonowanie korpusu podpory E (1 segment).