Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

20.11 - 25.11.2017

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • stabilizacja 2.5 MPa: sekcja II;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja II;
 • warstwa mrozoochronna: sekcja I, II, III;
 • warstwa odsączająca z pospółki: sekcja I;
 • podbudowa KŁSM: sekcja I, II, III;
 • warstwa podbudowa cementem 2,5 MPa z dowozu: sekcja II;
 • warstwa podbudowy z BA: sekcja I, II, III;
 • warstwa ścieralna: sekcja I, II, III;
 • warstwa wiążąca: sekcja I, III;
 • warstwa technologiczna: sekcja III;
 • betonowanie głowic pali ekranów akustycznych: sekcja I;
 • montaż podwalin ekranu akustycznego: sekcja I;
 • montaż słupow ekaranów akustycznych: sekcja I;
 • montaż słupów ekranów przeciwolśnieniowych: sekcja II;
 • bariera jednostronna: sekcja II, III;
 • bariera dwustronna: sekcja III;
 • ściek trójkątny: sekcja I;
 • krawężnik betonowy: sekcja II;
 • obrzeże betonowe: sekcja I;
 • kostka betonowa: sekcja II;
 • płyta chodnikowa: sekcja I;
 • humusowanie pasa rozdziału: sekcja II, III;
 • nasadzenia krzewów liściastych;
 • nasadzenia drzew iglastych;
 • montaż ogrodzeń kotwa + słup.

 

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Branża elektryczno - oświetleniowa:

 

 • oświetlenie Węzła "Sikory": Ręczne wykonanie rowów kablowych (2 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (200 mb); Układanie kabla YKY 0,6/1kV 4x16 mm2 bezpośrednio w rowach kablowych (4 mb); Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (200 m3); Wykonanie obsypki piaskowej gr. 10 cm (4 m3); Ułożenie folii ochronnej (200 mb); Zasypanie rowów kablowych (4 m3);

 

2. Branża melioracyjna:

 

 • przebudowa rowów melioracyjnych: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (100 m3); Wykonanie umocnień narzutem kamiennym (2 m3); Wykonanie umocnień płytami ażurowymi (75 m2); Wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi fi 20 cm (120 mb);

 

3. Branża wodociągowo - kanalizacyjna:

 

 • humusowanie, umocnienie skarp i rowów: Umocnienie rowów drogowych ażurami płytami betonowymi o gr. 10 cm (55 m2); Ubezpieczenie rowów drogowych geowłókniną (70 m2);
 • sączki podłużne: Wykonanie drenażu podłużnego o wym. 35x45 cm z rurką drenarską DN 150 (230 mb); Studnie drenarskie DN 425 mm (3 kpl.); Umocnienie wlotu przykanalika kostką kamienną nieregularną (1 m2);
 • kanalizacja deszczowa: Rura DN 300 ceramika (5 mb); Wylot DN (1 kpl.); Studnia DN 1200 (1 kpl.); Studnia rozdziału DN 1500 (1 kpl.).