Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

20.03 - 25.03.2017

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 

 • Obiekt WD-15: Zbrojenie oczepu na murze oporowym - podpora nr 1 i 5; Betonowanie oczepu na murze oporowym - podpora nr 1 i 5; Izolacja cienka oczepu i ścianki zaplecznej - podpora nr 1 i 5;
 • Obiekt MPZ-16: Zbrojenie ustroju nośnego (nitka lewa); Deskowanie ustroju nośnego (nitka lewa); Zbrojenie skrzydła - podpora A (nitka lewa); Deskowanie skrzydła - podpora A (nitka lewa); montaż wpustów mostowych (nitka lewa); Montaż sączków (nitka lewa); Montaż kotew talerzowych (nitka lewa);
 • Obiekt WD-17: Wbicie ścianki szczelnej - podpora nr 2; Mobilizacja wibromłota; Prace przygotowawcze do wzmocnienia podłoża pod fundamentami; Wykopy do poziomu góry fundamentu P4 oraz P3 w celu wzmocnienia podłoża pod fundamentami;
 • Obiekt PZ-21a (S8): Deskowanie belek podwalinowych (nitka lewa); Zbrojenie belek podwalinowych (nitka lewa);
 • Obiekt PZ-22 (S8): Zbrojenie korpusu - podpora nr 20 (nitka lewa); Deskowanie ścianki zaplecznej - podpora nr 10 (nitka prawa); Zbrojenie ścianki zaplecznej - podpora nr 10 (nitka prawa); Betonowanie ścianki zaplecznej - podpora nr 10 (nitka prawa);
 • Obiekt WD-23: Zasypka muru oporowego - podpora 1 i 4; Montaż paneli prefabrykowanych ściany oporowej - podpora nr 1 i 4;
 • Obiekt WE-24: Montaż balustrad schodów skarpowych;
 • Obiekt WE-25: Umocnienie półek górnych stożków kostką betonową; Montaż balustrad schodów skarpowych;
 • Obiekt PZ-26: Przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację; Montaż balustrad schodów skarpowych;
 • Obiekt WE-27: Wykonanie zasypki przyczółków i stożków z gruntu przepuszczalnego; Wykonanie zasypki przyczółków z gruntu zbrojonego; Montaż desek gzymsowych (nitka lewa); Ustawienie krawężnika (nitka lewa); Zbrojenie kap na ustroju nośnym (nitka prawa); Umocnienie stożków trylinką wklęsłą;
 • Obiekt WE-28: Montaż balustrad schodów skarpowych; Ustawienie krawężników zanikających 20 x 30 od str. Warszawy;
 • Obiekt MPZ-29: Montaż balustrad schodów skarpowych;
 • Obiekt PZ-30: Montaż balustrad schodów skarpowych;
 • Obiekt WD-31: Montaż balustrady na ustroju nośnym; Montaż ścieków prefabrykowanych przy oczepach na ścianach oporowych - podpora nr 3;
 • Obiekt PZ-32: Wykonaie izolacji natryskowej pomiędzy konstrukcjami K2 i K3; Zasypka inżynierska konstrukcji stalowych.