Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

20.02 - 25.02.2017

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

  • prace porządkowe i utrzumanie DK-8: sekcja I, II, III;
  • odwodnienie terenu budowy: sekcja I, II, III;

 

Rodzaj wykonanych robót na przepustach: Deskowanie i zbrojenie betonu ochronnego; Izolacja i zasypka wlotu; Betonowanie płyty zespalającej; Deskowanie i zbrojenie wlotu/wylotu; Betonowanie wlotu/wylotu; Rozdeskowanie wlotu/wlotu;

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Elementy telematyki odc II:

  • ustawienie podpór o konstrukcji przestrzennej do elementów telamatyki (30,2 mb).