Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

2.01 - 5.01.2017

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

  • Obiekt WD-15 i PZ-32: prace porządkowe i zabezpieczające.