Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

18.05 - 24.05.2015

Rodzaj wykonywanych robót drogowych:

 • humusowanie: sekcja I, II, III;
 • wymiana gruntu: sekcja I, III;
 • ulepszenie gruntu 2,5 MPa 25 cm: sekcja II;
 • wykonanie wykopu: sekcja I;
 • warstwa mrozoochronna: sekcja II.

 

Rodzaj wykonywanych robót branżowych:

 • przebudowa kolizji T-3: wykopy liniowe 138 mb, wykonanie przecisku/przewiertu 42 mb, układanie rur ochronnych 5 mb, budowa nowych odcinków kabla miedzianego 321 mb;
 • przebudowa kolizji T-5: wykopy liniowe 170 mb, układanie rur ochronnych 65 mb, zabezpieczenie kabli rurą dwudzielną 63 mb, budowa nowych odcinków kabla miedzianego 314 mb;
 • przebudowa kolizji T-8, T-9: budowa nowych odcinków kabla miedzianego 200 mb;
 • przebydowa kolizji T-11: wykopy linowe 24 mb, wykonanie przecisku/przewiertu 60 mb, budowa nowych odcinków kabla miedzianego 84 mb;;
 • przebudowa sieci melioracyjnych: likwidacja sączków 797 mb, likwidacja zbieraczy 267 mb;
 • przebudowa wodociągu: rurociągi z PVC 324 mb, rurociągi z PE 102,6 mb, studnie rewizyjne 1 szt, zasuwa klinowa miekkouszczelniona 3 szt.;
 • wykonanie wykopu: 1450 m3.