Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

17.06 - 23.06.2019

 

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 

 

·         Bieżące usuwanie usterek z protokołów z przeglądów

·         Poprawki na obiektach ( WE 24-32 )