Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

16.10 - 21.10.2017

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

 • nasyp: sekcja I, II;
 • wykop z wywozem na wysypisko: sekcja I, III;
 • stabilizacja 1,5 MPa: sekcja III;
 • stabilizacja 2,5 MPa: sekcja II;
 • sekcja 5 MPa: sekcja II;
 • geosyntetyk typ A: sekcja I;
 • geowłóknina typ D: sekcja I;
 • szpilki stalowe typ U: sekcja I;
 • warstwa mrozoochronna: sekcja II, III;
 • warstwa odsączająca: sekcja II;
 • podbudowa KŁSM: sekcja II, III;
 • warstwa podbudowy WMS: sekcja II;
 • warstwa ścieralna z BA: sekcja I;
 • warstwa wiążąca WMS : sekcja II;
 • warstwa ścieralna SMA: sekcja II;
 • bariera jednostronna: sekcja II;
 • bariera dwustronna: sekcja I; II;
 • ekran akustyczny - podwaliny: sekcja I;
 • ekran akustyczny - wypełnienia: sekcja II;
 • ekran przeciwolśnieniowy - podwaliny: sekcja II, III;
 • ekran przeciwolśnieniowy - wypełnienia: sekcja II, III;
 • krawężnik betonowy: sekcja II;
 • krawężnik betonowy wtopiony: sekcja II;
 • kostka betonowa: sekcja II;
 • obrzeże betonowe: sekcja II;
 • montaż znaków pionowych na słupach: sekcja II;
 • wykonanie fundamentów bramownic: sekcja I;
 • wykonanie fundamentów wysięgnika: sekcja I;
 • demontaż barier zabezpieczających rur pieszych: sekcja I, II, III;
 • humusowanie skarp i rowów: sekcja I, III;
 • humusowanie terenów płaskich: sekcja I;
 • rozbiórka nawierzchni betonowej: sekcja II;
 • rozbiórka stabilizacji gr. 20 cm: sekcja II;
 • nasadzenie drzew iglastych: sekcja I;
 • nasadzenia krzewów liściastych: sekcja I, II;

 

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Branża elektryczno - oświetleniowa:

 

 • oświetlenie przejścia dla pieszych PP-19: Ręczne wykonanie rowów kablowych (2 m3); Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (1 m3); Układanie kabla 0,6/1 kV YKY 4x2,5 mm2 w rurze ochronnej PE-MDØ110 w rowach kablowych (25 m); Wykonanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (1 m3); Wykonanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (1 m3); Ułożenie folii ochronnej (40 m); Układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x2,5 mm2 n/t w rurze osłonowej (40 m);
 • oświetlenie MOP Cibory Południe: Ręczne wykonanie rowów kablowych (12 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (200 m); Wykonanie podsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (12 m3); Układanie kabla YKY 0,6/1 kV 4x16 mm2 bezpośrednio w rowach kablowych (200 m); Wykonanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (12 m3); Ułożenie folii ochronnej (200 m); Zasypanie rowów kablowych (12 m3);
 • oświetlenie Węzła "Sikory": Montaż słupa oświetleniowego stalowego, ocynkowanego 12-metrowego na fundamencie prefabrykowanym o wymiarach 200 cm x 34 cm x 34 cm wraz z jednoramiennym wysięgnikiem o długości 1,5 m (23 kpl.);

 

2. Branża melioracyjna:

 

 • przebudowa rowów melioracyjnych. Rzeka Śliwówka: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (70 m3); Wykonanie umocnień narzutem kamiennym (10 m3); Wykonanie umocnień płytami ażurowymi (90 m2); Wykonanie umocnień materacem siatkowo - kamiennym gr. 30 cm (40 m2); Wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi fi 20 cm (20 mb);

 

3. Branża wodociągowo - kanalizacyjna:

 

 • humusowanie, umocnienie skarp i rowów: Umocnienie rowów drogowych ażurami płytami betonowymi o gr. 10 cm (210 m2); Ubezpieczenie rowów drogowych geowłókniną (2 100 m2); Umocnienie przy wlotach i wylotach rowów (1 m3);
 • stawy retencyjno - infiltracyjne Sr-01: Wykop (150 m3); Geomembrana (220 m2).