Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

16.04 - 22.04.2018

 

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 

 

·         Obiekt  PZ-32 : Betonowanie podwyższenia fundamentów ekranów przeciwolśnieniowych od strony Białegostoku – 2 segmenty (ok. 3m3); Ponowny montaż słupów i paneli ekranów przeciwolśnieniowych; Izolacja cienka podwyższenia fundamentów (ok.67m2)