Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

16.02 - 22.02.2015

Rodzaj wykonywanych robót drogowych:

  • wycinka drzew: sekcja I, II, III;
  • sprawdzenie terenu przez nadzór saperski: sekcja I, II, III.