Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

13.11 - 19.11.2017

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • nasyp: sekcja I, III;
 • stabilizacja 2,5 MPa: sekcja II;
 • stabilizacja 5 MPa: sekcja I, II;
 • warstwa mrozoochronna: sekcja I;
 • warstwa mrozoochronna: sekcja I;
 • KŁSM: sekcja I, II, III;
 • warstwa podbudowy z BA WMS: sekcja III;
 • warstwa wiążąca z BA: sekcja II;
 • warstwa ścieralna SMA: sekcja III;
 • betonowanie głowic pali ekranów akustycznych: sekcja I;
 • montaż podwalin ekranu akustycznego: sekcja III;
 • montaż wypełnień ekranów akustycznych: sekcja III;
 • bariera jednostronna: sekcja I, II, III;
 • ściek trójkątny: sekcja I;
 • krawężnik betonowy: sekcja II;
 • krawężnik betonowy wtopiony: sekcja II;
 • kostka brukowa: sekcja II;
 • humusowanie pasa rozdziału: sekcja II, III;

 

 

 

 Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Branża elektryczno - oświetleniowa:

 

 • oświetlenie drogi autobusowej DA-6 przy Węźle "Sikory": Ręczne wykonanie rowów kablowych (10 m3); Układanie bednarki FeZn 30x4 mm w rowach kablowych (200 mb); Układanie kabla YKY 0,6/1kV 4x16 mm2 bezpośrednio w rowach kablowych (3 mb); Wykonanie podsypki piakowej pod kabel gr. 10 cm (200 m3); Wykonanie obsypki piaskowej pod kabel gr. 10 cm (3 m3); Ułożenie folii ochronnej (200 mb); Zasypanie rowów kablowych (3 m3);

 

2. Branża melioracyjna:

 

 • przebudowa rowów melioracyjnych: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (140 m3); Wykonanie umocnień płytami ażurami (25 m2); Wykonanie umocnień materacem siatkowo - kamiennym gr. 30 cm (66 m2); Wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi fi 20 cm (40 mb);

 

3. Branża wodociagowo - kanalizacyjna:

 

 • humusowanie rowów drogowych ażurami płytami betonowymi o gr. 10 cm (70 m2); Ubezpieczenie rowów drogowych geowłókniną (340 m2); Umocnienie przy wlotach i wylotach rowów (2 m3);
 • sączki podłużne: Wykonanie drenażu podłużnego o wym. 35x45 cm z rurką drenarską DN 150 (200 mb).