Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

13.03 - 18.03.2017

Rodzaj wykonanych robót mostowych:

 • Obiekt WD-15: Betonowanie ścianki zaplecznej - podpora nr 1 i 5; Beton wyrównawczy pod belki zamykające na murach oporowych - podpora nr 1 i 5;
 • Obiekt MPZ-16: Montaż belek kujan (590) - przęsło A-B; Montaż belek kujan (890) - przęsło A-B; Zbrojenie ustroju nośnego - przęsło B-C;
 • Obiekt WD-17: Rozbiórka deskowania w celu wykonania wzmocnienia podłoża pod fundamentami;
 • Obiekt PZ-21a (S8): Montaż łożysk (nitka lewa);
 • Obiekt PZ-22 (S8): Zbrojenie korpusu - podpora nr 10 (nitka prawa); Betonowanie korpusu - podpora nr 10 (nitka prawa); Zbrojenie korpusu - podpora nr 20 (nitka lewa);
 • Obiekt WE-24: Przygotowanie powierzchni betonu pod hydrofobizację;
 • Obiekt WE-27: Wykonanie zasypki przyczółków z gruntu przepuszczalnego; Wykonanie zasypki przyczółków z gruntu zbrojonego; Układanie papy termozgrzewalnej pod kapami (nitka lewa); Umocnienie stożków trylinką wklęsłą;
 • Obiekt MPZ-29: Umocnienie półek górnych stożków kostką betonową;
 • Obiekt PZ-30: Umocnienie półek górnych stożków kostką betonową;
 • Obiekt WD-31: Montaż schodów skarpowych;
 • Obiekt PZ-32: Przyklejenie taśmy bentonitowej na konstrukcjach K2 i K3; Betonowanie wypełnienia między konstrukcjami K2 i K3 - etap II; Wykonanie izolacji natryskowej na konstrukcjach K2 i K3 po stronie zewnętrznej.