Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

12.12 - 17.12.2016

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 

 • wykop: sekcja I, II;
 • wykop rowu: sekcja I;
 • skarpowanie: sekcja I;
 • profilowanie i zagęszczenie warstw konstrukcyjnych: sekcja I, II;
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej: sekcja III;
 • podbudowa z BA (14 cm): sekcja II;
 • podbudowa z BA (8 cm): sekcja II;
 • skropienie warstw bitumicznych: sekcja II;
 • warstwa wiążąca z BA (9 cm): sekcja II;
 • warstwa wiążąca z BA (6 cm): sekcja II;
 • humusowanie i obsianie trawą terenów płaskich: sekcja I;

 

Rodzaj wykonanych robót na przepustach: Prace wykończeniowe; Montaż ścianek wlotu; Odwadnianie wykopu;

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Odwodnienie korpusu drogowego:

 

 • kanalizacja deszczowa odc. I: Kanał deszczowy KA - prace przygotowawcze do montażu przykanalików;
 • kanał deszczowy KA, DB: Kanał deszczowy DB - próba szczelności; Rura Dn 200 PP (8,5 mb); Rura Dn 315 PP (14 mb); Rura Dn 800 PP (3 mb); Wpust (9 kpl.); Studnia wpadowa Dn 1500 (1 kpl.);
 • stawy retencyjne Sr-01, Sr-04: Płyty ażurowe (470 m2); Żwir (3 m3); Pospółka (300 m3); Krawężniki (95 mb);

 

 

2. Roboty melioracyjne:

 

 • drenaż podłużny: Studnia drenarskie DN 425 mm (4 kpl.);
 • drenaż skarpowy: Wykonanie drenażu skarpowego DN 150 (230 mb);
 • humusowanie, umocnienie skarp i rowów: Umocnienie rowów drogowych ażurami płytami betonowymi o gr. 10 cm (35 m2);

 

3. Budynki toalet na MOP-ach:

 

MOP Cibory Południe:

 

 • okładziny z płytek ceramicznych ściennych: Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96); Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (b.i.nr 8/96) (15 m2);
 • instalacje elektryczne: Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem (24 szt.); Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznika p/t w puszce instalacyjnej świeczników (10 szt.); Montaż opraw awaryjnych wewnętrznych świetlówkowych 18W, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem opraw w źródła śwoiatła, sprawdzeniem przed zamontowaniem, zamontowaniem i podłączeniem (18 kpl.); Montaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 18 W z tubą ochronną, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, sprawdzeniem przed zamontowaniem, zamontowaniem i podłączeniem (47 kpl.); Montaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 18W z tubą ochronną i dodatkowym elementem łączącym, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światłą, spr. przed zamont. i podł. (28 kpl.); Montaż opraw awaryjnych wewnętrznych świetlówkowych 26W typu downlight zamkniętą z kloszem pryzmat., z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (4 kpl.);Montaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 18W typu downlight zamkniętą z szybą i kloszem opalizowanym, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła, spr. przed zamont. i podł. (12 kpl.); Montaż opraw awaryjnych 18W typu downlight z szybą i kloszem opalizowanym, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (2 kpl.); Montaż opraw nasufitowych świetlówkowych 18W typu downlight z szybą opalizowaną, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, sprawdzeniem przed zamontowaniem, zamontowaniem i podłączeniem (4 kpl.); Montaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 26W typu downlight, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy , zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, sprawdzeniem przed zamontowaniem, zamontowaniem i podłączeniem (4 kpl.);
 • instalacja wentylacji: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 250 mm, w układach kanałowych (1 szt.); Zawór wyrównawczy o śr. do 160 mm (16 szt.); Wentylator kanałowy typ R 250 mm z osprzętem (1 kpl.);

 

MOP Cibory Północ:

 

 • montaż sufitów podwieszanych: Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej. Sufit kasetonowy rozmiar płyt 0,6*0,6 (20 m2);
 • okładziny z płytek ceramicznych ściennych: Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża (b.i.nr 8/96) (2 m2); Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą (b.i.nr 8/96) (5 m2);
 • instalacje elektryczne: Montaż opraw wewnętrznych świetlówkowych 18W z tubą ochronną i dodatkowym elementem łączącym, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (28 kpl.); Montaż opraw awaryjnych wewnętrznych świetlówkowych 18W typu downlight z szybą i kloszem opalizowanym, z rozpakowaniem i czyszczeniem oprawy, zarobieniem końców przewodów, wyposażeniem oprawy w źródła światła, spr. przed zamont. i podł. (2 kpl.).