Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

12.09 - 18.09.2016

Rodzaj wykonanych robót drogowych:

 • nasyp: sekcja I, II,III;
 • wykop: sekcja I, II, III;
 • stabilizacja 2,5 MPa: sekcja I, II;
 • stabilizaacja 5 MPa: sekcja I, II, III;
 • warstwa odsączająca: sekcja I,
 • wbudowanie kruszywa w materac: sekcja I, II;
 • geosyntetyk typ "A": sekcja I;
 • geowłóknina typ "D": sekcja I;
 • KŁSM 0-31,5 mm: sekcja II;
 • wykop (rów): sekcja III;
 • frezowanie nawierzchni bitumicznej: sekcja II;
 • rozbiórka podbudowy betonowej: sekcja II;
 • bariera jednostronna: sekcja I, II;
 • spoiniowanie ścieków trójkątnych: sekcja I, II;
 • humusowanie i osianie trawą terenów płaskich: sekcja I, II;
 • humusowanie i obsianie trawą skarp i rowów: sekcja I;

 

Rodzaj wykonanych robót na przepustach: wykop pod przepust; wykop i fundament pod przepust, montaż przepustu.

 

 

Rodzaj wykonanych robót branżowych:

 

1. Odwodnienie korpusu drogowego:

 

 • kanalizacja deszczowa: Zwieńczenie wpustów - 9 szt. - kanał C;
 • kanał deszczowy A, C, L, M, DB, DC: Montaż krat na wpustach - 5 szt. - kanał L; Rura Dn 200 PP (47 mb); Rura Dn 315 PP (51 mb); Rura Dn 400 PP (89 mb); Wpust (4 kpl.); Studnia Dn 1200 (3 kpl.); Studnia Dn 1400 (1 kpl.); Wylot Dn 800 (1 kpl.); Wylot Dn 1000 (1 kpl.);
 • stawy retencyjne Sr-01, Sr-04, Sr-07, Sr-12, Sr-17: Wykop (1150 m3); Geomembrana (2000 m2); Geowłóknina (700 m2); Płyty ażurowe (740 m2); Podsypka piaskowa (290 m3); Żwir (23 m3); Pospółka (800 m3); Krawężniki (80 mb);

 

2. Roboty melioracyjne:

 

 • przebudowa rowów melioracyjnych - przebudowa rowu RM-02: Wykonanie wykopów przy budowie nowych rowów melioracyjnych (40 m3); Wykonanie umocnień materacami siatkowo - kamiennymi gr. 30 cm (8 m2); Wykonanie umocnień kiszkami faszynowymi fi 20 cm (30 mb); Humusowanie i obsianie trawą skarp i rowów - grubości 15 cm (140 m2);
 • drenaż podłużny: Wykonanie drenażu podłużnego o wym. 35x45 cm z rurką drenarską DN 150 (346 mb); Studnie drenarskie DN 425 mm (1 kpl.);
 • humusowanie, umocnienie skarp i rowów: Umocnienie rowów drogowych ażurami płytami betonowymi o gr. 10 cm (270 m2); Ubezpieczenie rowów drogowych geowłókniną (600 m2);

 

3. Budynki toalet na MOP-ach:

 

MOP Cibory Południe:

 

 • roboty wykończeniowe - roboty blacharskie i dekarskie: Różne obróbki z blachy ocynkowej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Obróbki blacharskie w kolorze srebrnym (10 m2); ANGOLIA - zamknięcie pionowe płyty warstwowej w kolorze srebrnym (1,4 m2);
 • instalacja wodno - kanalizacyjna: Armatura spłukująca pisuary elektroniczna sterowana podczerwienią, zasilanie 230 V (2 kpl.); Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna nożna podłogowa (10 kpl.);

 

MOP Cibory Północ:

 

 • wykonanie posadzek betonowych: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho z płyt styropianowych gr 10 cm - jedna warstwa (170 m2);
 • roboty wykończeniowe - roboty blacharskie i dekarskie: Różne obróbki z blachy ocynkowej, grubości 0,50 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. Obróbki blacharskie w kolorze srebrnym (20 m2); ANALOGIA - zamknięcie pionowe płyty warstwowej w kolorze srebrnym (1 m2);
 • roboty wykończeniowe - instalacje elektryczne: Montaż w posadzce obwodu grzewczego podłowego kablem grzewczym 18 W/m, na siatce montażowo - zbrojeniowej z wyprowadzeniem i przyłączeniem końcówek "zimnych" kabla grzewczego do puszki przyłączeniowej - obwód o długości kablagrzewczego do 30 m (1 kpl.); Montaż w posadzce obwodu grzewczego podłowego kablem grzewczym 18 W/m na siatce montażowo - zbrojeniowej z wypowiedzeniem i przyłączeniem końcówek "zimnych" kabla grzewczego do puszki przyłączeniowej - obwód o długości kabla grzewczego do 60 m (6 kpl.); Montaż w posadzce obwodu grzewczego podłowego kablem grzewczym 18 W/m na siatce montażowo - zbrojeniowej, z wyprowadzeniem i przyłączeniem końcówek "zimnych" kabla grzewczego do puszki przyłączeniowej (5 kpl.); Montaż w posadzce w zaślepionym na końcu peszlu czujnika temperatury z w yprowadzenie i przyłączeniem przewodów przyłączeniowych do puszki (3 kpl.);
 • instalacja wodno - kanalizacyjna - instalacja wodna: Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 16 mm (75 m); Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 18 mm (15 m); Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 20 mm (15 m); Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 25 mm (25 m); Rurociągi z rur warstwowych o śr. zewn. 40 mm (10 m);
 • kanalizacja sanitarna: Rurociągi z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych (8 m); Dodatki z wykonanie podejść odpływowych z PCV o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (17 podej.); Wpusty ściskowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm (11 szt.); Czyszczaki z PCV kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych (8 szt.).