Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

11.05 - 17.05.2015

 Rodzaj wykonywanych robót mostowych:

  • Obiekt WD-23: wbicie pali testowych, próbne obciążenie dynamiczne, przygotowanie platformy roboczej, pompowanie wody;
  • Obiekt PZ-30: wbicie pali testowych, próbne enie dynamiczne, przygotowanie platformy roboczej;
  • Obiekt PZ-32: przygotowanie platformy roboczej, pompowanie wody.