Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

11.05 - 17.05.2015

Rodzaj wykonywanych robót drogowych:

 • humusowanie: sekcja I, II, III;
 • wymiana gruntu: sekcja III;
 • ulepszenie gruntu 2,5 MPa 25 cm: sekcja II.

Rodzaj wykonywanych robót branżowych:

 • przebudowa kolizji T-1: wykopy liniowe 45 mb, wykonanie przecisku/przewiertu 37 mb, układanie rur ochronnych 46 mb, budowa rurociągu kablowego 200 mb;
 • przebudowa kolizji T-2: wykopy liniowe 248 mb, układanie rur ochronnych 29 mb, budowa nowych odcinków kabla miedzianego 847 mb;
 • przebudowa kolizji T-6: wykopy liniowe 69,5 mb, wykonanie przecisku/przewiertu 103,5 mb, budowa nowych odcinków kabla miedzianego 73 mb;
 • przebudowa kolizji T-7: wykopy liniowe 183,5 mb, układanie rur ochronnych 10 mb, budowa nowych odcinków kabla miedzianego 580 mb;
 • przebudowa kolizji T-8, T-9: wykopy liniowe 600 mb, wykonanie przecisku/przewiertu 58 mb, układanie rur ochronnych 130 mb, budowa nowych odcinków kabla miedzianego 3074,5 mb, budowa rurociągu kablowego 1250 mb;
 • przebudowa sieci melioracyjnych: likwidacja sączków 770 mb, likwidacja zbieraczy 173 mb;
 • przebudowa wodociągu PW-07: rurociągi z PVC śr. 160 mm - 90 mb, zasuwa klinowa miekkouszczelniona - 1 szt.;
 • wykonanie wykopu: 750 m3.