Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

   

11.02. - 17.02.2019

 

 

OKRES ZIMOWY  - BRAK WYKONYWANYCH ROBÓT